Öron akupunktur

 

Öronakupunktur är en behandlingsmetod där punkter i örat stimuleras för att ge effekt i andra delar av kroppen.

Genom att påverka en bestämd punkt i örat som motsvarar och står i relation till ett visst organ, en kroppsdel, eller en funktion kan man förebygga sjukdomar, behandla sjukdomar och ge smärtlindring.

Enligt en studie på KS, fann man att halterna av endorfiner, kroppens egna morfiner, och av serotonin, en signalsubstans som påverkar sinnesstämmningen och välmåendet, ökade vid öronakupunktur.

De 5 NADA punkterna används bl.a vid rökavvänjning, stress, utbrändhet och viktminskning.

Punkterna i örat bildar en projektion av en liten uppochnervänd människa. 

Jag använder mig av öronakupunkturen då jag vill komplettera mina massagebehandlingar, men även som den enda behandlingsmetoden.

Jag använder mig av:

Kulplåster: ett alternativ till eller ett komplement till behandling med akupunkturnålar.

Patienten kan några gånger per dag stimulera punkten,

genom att trycka på kulan (30 sek-paus-30 sek tryck ).

Kan sitta i flera dagar, upp till 10-14 dgr

Blir huden röd eller irriterad skall kulplåstret tas bort!

Jag kan även använda mig av nålar, men kulplåstret kan sitta längre och ger därför effekt under längre tid.

Ring, smsa eller maila mig, om du önskar denna behandling!